REHA LESAK, PENO PA’ANG

Dalam rangkaian acara perkawinan adat manggarai, REHA LESAK PENO PA’ANG ditemukan pada acara wagal, Pongo/ tuke mbaru , toe tuke mabru tu’ung e.. hehehee tuke mabru itu penemuan secara resmi antara pihan anak rona/ pemilik anak perempuan dengan pihak anak wina/ woe sebagai pemilik anak laki laki).

Apa sebenarnya “REHA LESAK PENO PA’ANG??

Reha= tengah, Lesak= hari yang cerah dan peno= penuh, sedangkan pa’ang itu sendiri berarti bagian depan kampung,(eme danong sangged taung meka ata mai one ca beo pasti one Pa’ang de liwing jarang). itulah kenapa kita sering melihat acara ini terjadi pada tengah siang hari ketika semua pembiacaraan mengenai PACA, baik peang tana(kaba agu jarang) maupaun one mbaru (sejumalah Rupiah)) sudah terjadi kesepakatan.bisa diartikan Reha Lesak peno pa’ang sebagai puncak dari rangkaian kesepakatan dari pihak anak roana dan anak wina yang diungkapan lewat tudak/doa yang isinya berupa harapan semoga keluarga yang baru dibentuk dapat hidup aman dan tenteram.

Manuk bakokMenjadi menarik dalam acara ini karena semua kesepakatan harus disampaikan kepada arwah nenek moyang yang sudah meninggal melaului torok atau tudak. Hewan yang dipakai yang sering saya lihat akhir akhir ini adalah seekor ayam dan babi. Dahulu katanya pake kerbau du jaman dise endu tua agu ema tua,jaman tidak enak landing toe ma ngance hitung de kaba agu jarangd (tak terhingga jumalh kerbau dan kuda) Tetu’ung ko co’s nenggitu, ata bae te imbi kaut dite leso hoo.hehe. ungkapan yang sering kita dengar pada acara ini adalah” cikat sa’I kina, wagak sa’I Kaba, ela le, lancing sili” ketika ditanya apa maskud tombo so’o ema tu’a ata jago joak agu ata pa’ang ble???hehehe

Walen ga; so’o nana ga… sebagai ungkapan doa dan harapan, porong lewat persembahan kaba agu ela so’ one riwok koe kaeng kilod agu jari tai koe mosed. Maksudnya semoga kelurga yang baru dibentuk ini senantiasa dalam kesejahteraan. Tu’ung ko ema.?? Mau ta anak, eng imbi laku ga.

Tombak & ParangAda pula dalam acara ini sering kita lihat ada tombak(korung )dan parang (kope) yang ditancapakan di balok eme ata mbaru watu(ruma tembok), di papan alas rumah bagi yang rumah kolong dan di letakan ditengah lutur mbaru tepat di depan pasangan baru pada saat doa atau tudak berlangsung.

Rei kole laku agu ata tua lopo hot molor keta tombon agu mori pang ble so’o.Apa kole maksud korung agu kope sot ceka ngger wa sogetaw ema? Pande keta sokek mata data corang korung hoo.So’o anak ga. Toe korung ko kope bon, manga taung artid. korung ho’o ga symbol kudut ceka sangged taung jiing da’at sot mai pande kose ise. Kope ho’o walang ga, kudut moeng mose, itu mangan ga go’et “tetas cengkang” ai le kope kali ngance waeng ko tetas sangged cengkang. Tombak lebih merupakan simbol yang bermakna bahawa segala jenis godaan yang dapat meretakkan rumah tangga mereka dijauhkan dan dengan parang yang dintacapakan kebawah ini diberikan jalan yang terang, jangan ada halangan yang dapat menghambat perjalanan keluarga mereka selanjutnya.

Dalam upacara Reha Lesak Peno Pa’ang turut pula disebutkan berbagai jenis larangan (ceki/ ireng) sebagai contoh; eme keluarga ine wai ireng hang lawo ko acu ai nggitu eta mai ise empon,ai am campe le lawo ko le acu ise empod danong taramosed. hehe, eme cai one kelurga data rona cepisa ga, ngace taung de hang situ ga, toe manga ireng ko ceki. Kalau keluarga perempuan punya pantangan supaya jangan makan tikus dan anjing karena lain dan berbagai hal dalam sejarah kelurganya, melalu tudak/doa yang diungkpakan kepada arwah nenek moyang tadi semua itu ditiadakan karena yang perempuan resmi menjadi keluarga pihak woe (kelurga laki laki) dengan demikian segala yang menjadi kebiasaan dalam keluraga aslinya ditinggalkan.

Demikian sekilas REHA LESAK PENO PA”ANG dalam rangakaian acara perkawinan adat Manggarai,

Semoga bermanfaat.

Plus and minusnya, neka rabo ai aku anak wara laring belajar adat.tabe

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s